BMI یا شاخص توده بدنی چیست؟ ​

شاخص توده بدنی (BMI) یک اندازه‌گیری ساده برای ارزیابی میزان چاقی یا لاغری شخص بر اساس قد و وزن او است. محاسبه آن به کمک فرمول ذکر شده بسیار ساده است، در این فرمول با تقسیم وزن (به کیلوگرم) بر توان دو قد (به متر) عددی به دست می‌آید که شاخص کلی وزن بدن نسبت به قد فرد را اندازه می‌گیرد. به‌طور کلی برای به دست آوردن این عدد که میزان چربی بدن شما را نشان می‌دهد نیازمند وجود عدد قد و وزن شما می‌باشد.

bmi

محاسبه BMI

تفسیر شاخص توده بدنی (BMI)

سوالات متداول

یا شاخص توده بدنی، یک معیار ساده است که وزن و قد فرد را با یکدیگر در مقایسه قرار می‌دهد. این میزان معمولاً به عنوان یک نشانگر از مرز بین وزن سالم و چاقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برابر با وزن (کیلوگرم) تقسیم بر قد (متر) به مربع می‌شود.

بر اساس مقادیر شاخص توده بدنی، افراد به دسته‌های وزنی از جمله زیر وزن، وزن نرمال، چاقی و بسیار چاقی تقسیم می‌شوند. مقادیر دقیق برای هر دسته ممکن است در مراجع مختلف متفاوت باشند.

** BMI یک اندازه‌گیری ساده است و ممکن است برخی از موارد را نادرست تفسیر کند، به عنوان مثال، در مورد افراد با سطح عالی از عضلات.

نه، این شاخص تنها یکی از عوامل سلامتی نیست. برای ارزیابی کامل سلامتی بدن، باید به عوامل دیگری نظیر فعالیت بدنی، ترکیب بدن، و دیگر علایق پزشکی نیز توجه کرد.

بله، این شاخص در کودکان و نوجوانان نیز استفاده می‌شود، اما با توجه به رشد سریع بدن در این دوره، نحوه تفسیر ممکن است متفاوت باشد و نیاز به نمودارهای خاصی دارد.