بازی کنید تا افسردگی نداشته باشید!

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه
افسردگی

افسردگی یکی از رایج‌ترین بیماری‌های روحی-روانی است و در سنین مختلف، نشانه‌های متفاوتی بروز می‌دهد. در اینجا از نتیجه‌های پژوهش‌هایی در کشورهایی مانند، چین، ژاپن، ایالات متحده، انگلستان، و ۱۲ کشور دیگر اروپایی طی ۴ تا ۸ سال گذشته نشان داد، « داشتن سرگرمی و یا فعالیت شغلی در سالمندان با کاهش نشانه‌های افسردگی در ارتباط است.»

به گزارش نیتروطب به نقب از  Medicine net در مجموع بیش از ۹۳۰۰۰ نفر در این پژوهش‌ها شرکت کردند که سن آن‌ها بیشتر ۶۵ بود. آن‌ها در فعالیت‌های شغلی نظیر باغبانی تا بازی، فعالیت‌های هنری، داوطلبانه، مطالعه و… باشد که در بروز افسردگی در سالمندان نقش دارد. این تاثیر در بسیاری از فرهنگ‌ها و کشورها ثابت بوده و باعث افزایش حس رضایت، شادی و کاهش نشانه‌های افسردگی می‌شود.

هر چند رابطه‌ی میان افسردگی و فعالیت‌ها مشخص نشده ولی مسوول این پژوهش‌ها می‌گوید: تیوری نشان می‌دهد کسانی که از سلامت روانی بهتری برخوردار هستند ممکن است بیشتر به یک سرگرمی بپردازند و ادامه دادن به یک سرگرمی ممکن است به ما کمک کند تا رضایت بیشتری از زندگی را حفظ کنیم.»

داده‌های این مطالعه‌ها نشان می‌دهد، چین با ۳۷.۶ درصد کمترین میزان داشتن سرگرمی در میان سالمندان را دارد و در میان کشورهای اروپایی، اسپانیا با ۵۱ درصد کمترین آمار را داراست. بیشترین درصد نیز به ترتیب برای دانمارک (۹۶ درصد)، سوید (۹۵.۸)، سوییس ( ۹۴.۴) است.

هم‌چنین امید به زندگی در جامعه‌ای که سرگرمی رواج دارد، سطح امید به زندگی و شادی ملی بالاتری دارد. این تحقیق از سیاست‌گذاران ترویج دسترسی به سرگرمی‌ها در میان سالمندان به عنوان راهی برای پیشگیری و کاهش میزان افسردگی و افزایش سطح رفاه و سلامت جامعه حمایت می‌کند.