WHO در مقابله با شیر خشک

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
WHO

WHO و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (U.N.I.C.E.F) میزبان اولین کنگره جهانی اجرای آیین‌نامه بین‌المللی بازاریابی جایگزین‌های شیر مادر در تاریخ June 20-22 سال ۲۰۲۳ در ژنو، سوییس هستند. در طول این رویداد، نمایندگانی از حدود ۱۳۰ کشور جهان، دانش و استراتژی‌هایی را برای پایان دادن به بازاریابی غیراخلاقی جایگزین‌های شیر مادر به اشتراک خواهندگذاشت. به گزارش نیتروطب از این کنگره توجه کنید.

مجمع جهانی بهداشت (WHA) در سال ۱۹۸۱ آیین‌نامه بین‌المللی بازاریابی جایگزین‌های شیر مادر را تصویب کرد. چهل و دو سال بعد، شرکت‌های تولیدکننده شیر خشک به نقض این اصول ثابت‌شده ادامه می‌دهند و منفعت تجاری را مقدم بر سلامت کودکان و خانواده‌ها می‌دانند. قطع‌نامه‌های بعدی WHA مکرر از دولت‌های ملی خواسته شده‌است تا مفاد این قطع‌نامه را تصویب، نظارت و اجرا کنند. پاسخ به فراخوان‌های سازمان جهانی بهداشت و یونیسف ناکافی بوده و نیاز به قانون قوی‌تر دولتی است.

دکتر فرانچسکو برانکا، مدیر تغذیه و ایمنی غذا در (W.H.O) گفت:«بیش از ۷۰ درصد کشورهای عضو قوانینی را وضع کرده‌اند که حداقل برخی از مفاد این آیین‌نامه را اجرا می کند. اما صنعت‌ها همچنان در حال گسترش هستند تا دامنه‌ی فزاینده‌ای از محصول شیر ​​خشک را به خانواده‌ها عرضه کنند و از تاکتیک‌های موذیانه برای دسترسی به شبکه‌هایشان و تأثیرگذاری بر انتخاب‌هایشان استفاده کنند. والدین حق دریافت اطلاعات بی‌طرفانه در مورد تغذیه نوزاد را دارند که به‌طور فعال توسط بازاریابی صنعتی استثمارگرانه تضعیف می‌شود.

برنامه این کنگره تحت نظر  WHO چیست؟

در طول کنگره سه روزه، کشورها تجربه‌های خود را در مورد چالش‌هایی که در اجرای کامل این آیین‌نامه با آن روبرو هستند، به اشتراک خواهند گذاشت. توسعه برنامه‌های کاری ملی برای تقویت قانون، نظارت و اجرای مربوط به مفاد آن، ایجاد شبکه‌های منطقه‌ای برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات و حمایت از اقدامات ملی درحالی‌که اکثر کشورها حداقل برخی از مفاد این قانون را در قوانین ملی وضع کرده‌اند؛ شکاف‌ها اغلب در قوانین باقی می‌ماند که باعث می‌شود نقض قوانین ادامه یابد. اکثر کشورها سیستم‌های فعالی برای نظارت بر شیوه‌های بازاریابی ندارند و مقررات اجرایی به‌طور معمول ضعیف هستند.

در چند سال اخیر، بسیاری از کشورها حمایت های خود را در برابر بازاریابی نامناسب جایگزین‌های شیر مادر تقویت کرده‌اند. برای مثال، در سال ۲۰۲۲، دولت کنیا با لابی‌گری تولیدکنندگان مواد غذایی برای تدوین مقررات مبارزه کرد و یک سیستم نظارتی برای شناسایی موارد نقض قانون ایجاد کرد.

سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و سازمان‌های شریک جامعه‌ی مدنی ابزارهای مختلفی را برای حمایت از اجرای این آیین‌نامه، مستندسازی میزان بازاریابی شیر خشک، ارزیابی قوانین جاری، توسعه‌ی سیستم‌های نظارتی، و تقویت اجرای آن ایجاد کرده‌اند و در عین حال برای افزایش آن تلاش می‌کنند ؛دسترسی والدین به اطلاعات بی طرفانه – بدون تأثیر تجاری – در مورد تغذیه و تغذیه نوزاد.