هفته جهانی شیر مادر سال ۲۰۲۳! بیانیه مشترک یونیسف و WHO

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
شیرمادر

بیانیه‌ی مشترک مدیر اجرایی یونیسف و مدیر کل سازمان بهداشت به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر: «بیایید شیردهی را در محل کار، کار کنیم»

به گزارش نیتروطب از متن این بیانیه توجه کنید.

در ۱۰ سال گذشته، بسیاری از کشورها پیشرفت قابل توجهی در افزایش نرخ شیردهی انحصاری با شیر مادر داشته‌اند. با این حال، زمانی که تغذیه با شیر مادر حمایت شود، به ویژه در محل کار، پیشرفت بیشتری در پی خواهدداشت.

در هفته‌ی جهانی تغذیه با شیر مادر، تحت عنوان “بیایید شیردهی را در محل کار، کار کنیم” – یونیسف و سازمان جهانی بهداشت بر نیاز به حمایت بیشتر از شیردهی در تمام محیط‌های کاری برای حفظ و بهبود نرخ شیردهی در سطح جهان تاکید کردند.

در دهه‌ی گذشته، میزان تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر با ۱۰ درصد افزایش به ۴۸ درصد در سطح جهان رسیده‌است. کشورهای مختلف مانند ساحل‌عاج، جزایر مارشال، فیلیپین، سومالی و ویتنام به افزایش قابل توجهی در نرخ شیردهی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد زمانی که تغذیه با شیر مادر ترویج و حمایت شود، پیشرفت حاصل می‌شود.

با این حال، برای رسیدن به هدف جهانی ۷۰ درصدی سال ۲۰۳۰، باید به مانع‌هایی که زنان و خانواده ها برای دستیابی به اهداف شیردهی خود با آن روبه‌رو هستند، رسیدگی شود.

محل‌های کار جای حمایتی کلیدی هستند. پِیداست در حالی که نرخ شیردهی برای زنان پس از بازگشت به کار به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد، زمانی که محل کار، مادران را تسهیل می‌کند تا به نوزادان خود شیر دهند، این تاثیر منفی می‌تواند معکوس شود.

سیاست‌های محیط کار دوست‌دار خانواده، مانند مرخصی زایمان با حقوق، وقفه های شیردهی، و اتاقی که مادران می‌توانند شیر بدهند یا شیر دوش دهند، محیطی را ایجاد می‌کند که نه تنها به نفع زنان شاغل و خانواده‌های آن‌ها؛ بلکه به نفع کارفرمایان نیز می‌باشد. این سیاست‌ها با کاهش غیبت‌های مربوط به زایمان، افزایش نگهداری کارگران زن و کاهش هزینه‌های استخدام و آموزش کارکنان جدید، بازده اقتصادی ایجاد می‌کند.

از اولین لحظه‌های زندگی کودک، شیردهی نهایی‌ترین مداخله برای بقا و رشد کودک است. تغذیه با شیر مادر از نوزادان در برابر بیماری‌های عفونی رایج محافظت می‌کند و سیستم ایمنی کودکان را تقویت می‌کند و ریزمغذی و درشت‌مغذی‌های کلیدی مورد نیاز کودکان را برای رشد و تکامل با پتانسیل کامل فراهم می‌کند. احتمال مرگ نوزادانی که با شیر مادر تغذیه نمی‌شوند قبل از رسیدن به اولین سالگرد تولدشان ۱۴ برابر بیشتر از نوزادانی است که فقط با شیر مادر تغذیه می شوند.