تاثیر مرخصی زایمان بر شیردهی انحصاری مادران!

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
زایمان

اجرای سیاست های مرخصی زایمان در استمرار شیردهی مادران موثر است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه ۵۳ درصد کودکان زیر ۶ ماه کشور به طور انحصاری با شیرمادر تغذیه می‌شوند، گفت: اجرای سیاست‌های مرخصی زایمان و والدین در محیط‌های کاری، می‌تواند در استمرار شیردهی مادران موثر باشد.

به گزارش نیتروطب به نقل از ایرنا «ابراهیم شکیبا» با اشاره به شعار امسال هفته‌ی جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر«نگاهی نو به شیردهی مادران شاغل در خانواده، محل کار و جامعه، ۱۶-۱۰ مرداد ماه، افزود: در این زمینه بسیج منابع برای حمایت، نظارت، ارزیابی و اجرای سیاست‌هایی که ترویج، حفظ و حمایت از تغذیه با شیرمادر و حقوق والدین و فرزندان را مد نظر دارند، ضروری است.

وی اظهار کرد: تغذیه با شیرمادر تاثیر به‌سزایی بر سلامت مادر و کودک دارد و به عنوان یک اولویت بهداشتی در کشور ترویج و حمایت می‌شود. سازمان جهانی بهداشت با توصیه بر تغذیه انحصاری شیرخواران با شیر مادر در ۶ ماه اول و سپس تداوم شیردهی همراه با غذاهای کمکی تا پایان ۲ سالگی این باور را حمایت می‌کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: پژوهش‌ها نشان داده است که یکی از علت‌های عدم موفقیت مادران در شیردهی، اشتغال آنان به کار است. در حالی که حمایت مادران و فراهم کردن امکانات شیردهی در محیط کار با افزایش مدت تغذیه با شیرمادر و سلامت مادر و کودک همراه است.

شکیبا افزود: مخاطبان هدف، از جمله دولت‌ها، سیاست‌گذاران، بخش‌های سلامت، کارفرمایان، جامعه و والدین، با توانمندسازی خانواده‌ها و حفظ محیط‌های دوستدار تغذیه با شیر مادر نقش مهمی در ایجاد تعادل بین زندگی و کار بر عهده دارند و این موضوع با نشان دادن اثر مرخصی با پرداخت حقوق، حمایت در محل کار و هنجارهای نوظهور تغذیه با شیر مادر است که والدین می‌بایست آن را احساس و درک کنند.

وی یادآور شد: همه مادران شاغل (کارمند/ کارگر/ کار خانگی) رسمی و غیررسمی اگر بخواهند شیردهی بهینه و کامل داشته‌باشند؛ به مرخصی زایمان کافی نیاز دارند. آنها باید ساعت استراحت مناسب (پاس شیر)، تسهیلات محل کار و حمایت از شیردهی و دوشیدن و نگهداری شیر مادر را دریافت کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تأکید کرد: شیردهی یک کار گروهی است و والدین (مادر و پدر) به اطلاعات و حمایت برای نقش‌های مختلف محوله نیاز دارند.

وی اضافه کرد: دسترسی به مرخصی والدین و مرخصی پدری کافی می‌تواند به والدین این امکان را بدهد که برای مشارکت در مسوولیت‌های معمول خانه وقت داشته باشند و حمایت‌های دیگری را فراهم کنند تا مادر را قادر سازد که شیر بدهد.

شکیبا عنوان کرد: محل کار حمایت‌کننده، با ارایه‌ی مرخصی زایمان پدری همراه با پرداخت حقوق به والدین امکان تداوم شیردهی را فراهم می‌کند و در نتیجه سلامت کودک ارتقا می‌یابد. این نتیجه‌ها، باعث غیبت کمتر و افزایش بهره‌وری در کار می‌شود که برای کارفرمایان نیز مفید است.

وی اظهار داشت: والدین برای ایجاد امکان شیردهی به حمایت کل جامعه نیاز دارند. باید زنجیره گرم  Warm Chain حمایت از شیردهی شامل بخش بهداشت، محل کار و جامعه ایجاد شود. هر دو والد شاغل تا حد امکان به انعطاف‌پذیری در کار نیاز دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان گفت: امکان شیردهی مادر در محل کار و بهبود قوانین برای پدر به منظور کمک به مراقبت از کودک و حمایت از مادر برای شیردهی لازم است. والدین برای شیردهی موفق مادر، به حمایت‌های محیط‌های کاری حامی شیر مادر نیاز دارند.