برنامه تلفن همراه برای پیشگیری از سقط جنین

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه
سقط جنین

کارکنان مراقبت‌های بهداشتی حق دسترسی به به‌روزترین داده‌های مبتنی بر شواهد را دارند؛ تا به آن‌ها در ارایه‌ی مراقبت جامع سقط جنین کمک کند. با توجه به این موضوع، یک «ابزار پشتیبانی تصمیم دیجیتال» یا اپلیکیشن جدید راه‌اندازی شده‌است که در اپل‌استور و گوگل‌پلی در دسترس است تا از مراقبان در فرآیند تصمیم‌گیری حمایت کند و با استفاده از دستورالعمل مراقبت از سقط سازمان جهانی بهداشت، مراقبت جامع سقط را ارایه دهد.

به گزارش نیتروطب این برنامه ویژگی‌های فردی بیماران را می‌گیرد و ارزیابی‌ها یا توصیه‌های خاص بیمار را ارایه می‌دهد، که می‌توان آن‌ها را برای بررسی در اختیار مراقبان بهداشتی قرار داد. این ابزار کارکنان مراقبت‌های بهداشتی را از طریق ارزیابی خطر احتمالی درخواست‌کنندگان سقط راهنمایی می‌کند و هم‌‌چنین به آنها چک‌لیست‌ها و زمینه‌های بیشتری برای آن‌ها فراهم می‌کند؛ در به حداقل رساندن اشتباه احتمالی در ارایه‌ی سقط جنین کمک می‌کند و حتا پیگیری‌ها و ارجاع پس از سقط را به صورت جداگانه برنامه‌ریزی می‌کند.

در حالی که این ابزار نمی‌تواند برای ذخیره‌ی اطلاعات مشتری استفاده شود و برای هدف آموزشی در نظر گرفته نشده‌است، به احتمال زیاد به افزایش ظرفیت مراقبان بهداشتی که در زمینه‌ی سقط جنین کار می‌کنند، کمک خواهد کرد. می‌توان از آن به عنوان یک کمک دیجیتال شغلی، در یک دستگاه تلفن همراه استفاده کرد‌.

این ابزار جدید اهمیت حیاتی حمایت از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی را برای ارایه‌ی مراقبت‌های بهداشتی ضروری سقط جنین و مراقبت‌های پس از سقط تشخیص می‌دهد. این برنامه هم‌چنین منبع مربوط به ارایه مراقبت‌های سقط جنین از جمله دستورالعمل‌های WHO، انتشارات و اینفوگرافیک ها را در بر می‌گیرد.